15. června 2024 od 9:00

GÉNIUS PŘÍRODY

Duše rostlin

Zveme Vás na další pokračování semináře Génius Přírody, jež se bude konat v prostorách Zahradního dvora Listen ve Strakách u Nymburka.

Génius Přírody

Zveme Vás na cyklus seminářů s názvem Génius Přírody, který se bude konat ve vnějších i vnitřních prostorech Zahradního dvoru Listen ve Strakách u Nymburka. Jeho cílem je hlubší pochopení vzájemných souvislostí a zákonitostí, jež řídí pozorovatelné i běžně neviditelné děje, které probíhají v přírodě. Kromě zákonitostí nejhrubší hmoty se ovšem na těchto seminářích zaměříme i na pro většinu lidí ještě neznámé neviditelné síly a fyzikálními přístroji neměřitelné vlivy. Vždyť za veškerým děním, jež probíhá v přírodě, se ukrývá neúnavná činnost malých i velkých pomocníků – tzv. elementárních bytostí přírody. Ty zabezpečují nejen to, aby nám pěstované plodiny řádně vyrostly, ale abychom vypěstované suroviny též mohli odpovídajícím způsobem zpracovat. Nezůstaneme ovšem jen u teorií, ale zaměříme se i na praktické postupy, ať již z oblasti přirozeného pěstování rostlin a chovu zvířat, tak i jejich následného správného zpracování.