Semináře

Seminářů se je možné zúčastnit osobně, anebo připojením se k online vysílání. Více informací najdete na stránce účast.

Ze semináře je pořizován záznam, který je po zpracování uložený do archivu.

Pro každý seminář prosím nahlaste svoji účast. Formulář pro nahlášení účasti na připravovaný seminář najdete v sekci pro registrované online / archiv.

Cena za jeden seminář z archívu I. cyklu Génia Přírody je 300,- Kč (13,- €)
Když se rozhodnete zakoupit si celý I. cyklus Génia Přírody z archivu, který se skládá ze 6. seminářů, cena je 1500,- Kč (65,- €)

Cena za jeden seminář z archívu II. cyklu Génia Přírody je 400,- Kč (17,- €)

Cena za jeden seminář z archívu III. cyklu Génia Přírody je 500,- Kč (21,- €)

Přehled všech seminářů Génia Přírody

IV. cyklus Génia Přírody

Kdo uskutečňoval vývoj

Jak se uskutečňoval postupný vývoj rozličných druhů rostlin a zvířat? Byla to náhoda nebo moudrý plán? Co bylo dříve: vejce nebo slepice? Na tyto i další otázky lze správně odpovědět jen tehdy, když přijmeme a pochopíme činnost bytostných.

Přednášejíci: Pavel Bičák, Magdaléna Dobromila Staňková, Aleš Svoboda, Vít Syrový a Jan Mojžíš

Přednášejíci: Pavel Bičák, Magdaléna Dobromila Staňková, Aleš Svoboda, Vít Syrový a Jan Mojžíš

Přednášejíci: Pavel Bičák, Magdaléna Dobromila Staňková, Aleš Svoboda, Vít Syrový a Jan Mojžíš

III. cyklus Génia Přírody

Záření a vyzařování v přírodě. Pro nový rok dobrý hospodář musí plánovat a přijímat nové inspirace.

Přednášejíci: Pavel Bičák, Magdaléna Dobromila Staňková, Aleš Svoboda, Vít Syrový a Jan Mojžíš

Jarní probuzení

rozpuk a klíčení v přírodě

Přednášejíci: Pavel Bičák, Magdaléna Dobromila Staňková, Aleš Svoboda, Vít Syrový a Jan Mojžíš

Bytostní stavitelé přírody

Kdo jsou skuteční architekti přírody, pro něž je krása zákonem? Od počátku na naší Zemi formovaly všechny přírodní výtvory rozličné druhy bytostných. Zaměříme se proto na to, jak můžeme pochopit a vhodně podporovat jejich působení.

Přednášejíci: Pavel Bičák, Magdaléna Dobromila Staňková, Aleš Svoboda, Vít Syrový a Jan Mojžíš

Proč příroda tak hýří barvami

Na podzim obdivujeme malířskou paletu barev, jimiž bytostní vyzdobí okolní přírodu. Dělají to jen proto, abychom mohli obdivovat tuto krásu, anebo to má ještě hlubší význam? Jak působí barvy na naše pozemské tělo i duševní záhaly.

Přednášejíci: Pavel Bičák, Magdaléna Dobromila Staňková, Aleš Svoboda, Vít Syrový a Jan Mojžíš

Vyšší řád a rytmus

V okolní přírodě můžeme pozorovat stálé pulzování a rytmus, jež mají svůj řád. Neustále pulzující energie v našem okolí jsou běžně viditelné, ale i skryté. K nesmírně důležitým rytmům patří dýchání, a to i „plic“ přírody, jimiž jsou listy stromů a rostlin. Zaměříme se proto i na jejich druhy, tvary a význam pro náš život na Zemi.

Přednášejíci: Pavel Bičák, Magdaléna Dobromila Staňková, Aleš Svoboda, Vít Syrový a Jan Mojžíš

II. cyklus Génia Přírody

Chléb náš vezdejší aneb Co skutečně potřebujeme k přežití na této pozemské úrovni

Naše moderní společnost žijící v přebytku, v domnění, že vše potřebné lze dovézt a koupit, ztrácí přirozenou schopnost sebezáchovy a potravinové soběstačnosti. Dříve zcela běžné praktické dovednosti se nevyučují, nepředávají nové generaci a upadají v zapomnění. Člověk jako jedinec se stává závislý na systému společnosti, který se ukazuje i přes všechny vymoženosti zranitelný,viz. události uplynulých měsíců. Stručně řečeno: „Peníze lze vytisknout, ale jídlo a další potřebné věci ne.“ Když selže z různých důvodů mezinárodní obchod, nebo obchod vůbec jako takový, zůstáváme odkázáni sami na sebe a na naše blízké okolí.

Proto je otázka „Co skutečně potřebujeme k přežití?“ namístě.

Každý přednášejí se pokusí na tuto otázku odpovědět dle svého zaměření s vědomím závislosti našeho života na přírodních zákonitostech. Tento rok rozšíříme přednášky i o praktické ukázky postupů a metod, jež je dobré znát i z hlediska potravinové soběstačnosti. Součástí tohoto prvního semináře bude praktická ukázka pečení chleba a jiných produktů, jež budou i k ochutnání. Zmíníme náležité pracovní postupy, ale i jaké přirozené suroviny použít. Pokud se to podaří, bude později k dispozici i videozáznam.

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Pavel Bičák, Vít Syrový, Magdalena Dobromila Staňková a Jan Mojžíš

Mlékem a strdím oplývající I.

Proto bychom neměli podléhat módním trendům, které zatracují tyto dary bytostných, ale naopak je s vděčností přijmout. Rozličné mléčné produkty totiž v budoucnosti mohou významně přispět k naší soběstačnosti. Na přednáškách se dozvíte o rozmanitých možnostech využití a zpracování mléka, jaké se používají byliny a další rostliny do mléčných produktů  a další souvislosti , které se týkají produkce  a využití mléka. Součástí semináře bude i praktická ukázka výroby sýrů, jež účastníci dostanou i k ochutnání. Tato ukázka bude ve formě videa po semináři dostupná všem posluchačům.

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Pavel Bičák, Vít Syrový, Magdalena Dobromila Staňková a Jan Mojžíš

Mlékem a strdím oplývající II.

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Pavel Bičák, Vít Syrový, Magdalena Dobromila Staňková a Jan Mojžíš

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Pavel Bičák, Vít Syrový, Magdalena Dobromila Staňková a Jan Mojžíš

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Pavel Bičák, Vít Syrový, Magdalena Dobromila Staňková a Jan Mojžíš

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Pavel Bičák, Vít Syrový, Magdalena Dobromila Staňková a Jan Mojžíš

I. cyklus Génia Přírody

Spirála života – trvalý koloběh bytostné činnosti v přírodě

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Pavel Bičák, Vít Syrový, Magdalena Dobromila Staňková a Jan Mojžíš

Vzduch, ether – magie proudění

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Pavel Bičák, Vít Syrový, Magdalena Dobromila Staňková a Jan Mojžíš

Oheň, sluneční záření – energie života​

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Pavel Bičák, Vít Syrový, Magdalena Dobromila Staňková a Jan Mojžíš

Voda – dar nesmírných hodnot

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Pavel Bičák, Vít Syrový, Magdalena Dobromila Staňková a Jan Mojžíš

Půda, nositelka života – přírodní síly, působící v živlu Země

Půda patřila vždy k váženému bohatství země, lidé si ji vážili a dokázali si cenit úrodné půdy a i půdy jako takové. Dnes se správný vztah k půdě vytrácí a mnohdy ztrácí při současném zacházení svou přirozenou kvalitu. Stává se z ní mrtvý minerální substrát pro průmyslové zemědělství. Přitom na život bohatá půda je pravým základem pro silnou a zdravou sklizeň. Je důležité poznat, co dělá půdu půdou a začít s ní takto pracovat.

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Pavel Bičák, Vít Syrový, Magdalena Dobromila Staňková a Jan Mojžíš

Poznávání zákonitostí přírody – cesta k soběstačnosti

Stále více lidí dochází k tomu, že nejjednodušší a nejsmysluplnější cesta k získání kvalitních a čistých surovin je začít opět přirozeným způsobem pěstovat rozličné plodiny apod. Přestože ne každý má k dispozici vhodnou zahradu či pozemek, tak nemálo bylinek i dalších plodin lze vypěstovat třeba na balkoně. Jelikož většina z dnešních lidí byla po dlouhou dobu odtržena od zkušeností dávných předků, jež přirozeně hospodařili, musíme se to proto opět znovu naučit. Důležitá je i vzájemná výměna zkušeností mezi sebou navzájem, jakož i rady v určitých ohledech zkušenějších pěstitelů. Chceme-li směřovat k soběstačnosti, je nutno získané suroviny též následně správně zpracovat. V úvodním semináři se zaměříme zejména na celkový rozhled, který napomůže k lepšímu uvědomění toho, co vše lze při vzájemné smysluplné spolupráci vyprodukovat a co tím získáme.

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Pavel Bičák, Vít Syrový, Magdalena Dobromila Staňková a Jan Mojžíš

Další semináře

Škola Svobody

Abeceda Zdravého Žití