Semináře

Upozornění

Seminářů je možné se zúčastnit osobně, anebo připojením se k online vysílání. Více informací zde.

Seminář, který již proběhl je pro registrované účastníky k dispozici v sekci online/archiv. Pokud jste nový návštěvník stránek, seminář jste nestihli a máte o záznam zájem, kontaktujte nás.

Do každého nového semináře se prosím znovu nahlaste. Formulář pro nahlášení účasti na připravované semináře nájdete v sekci pro registrované online/archiv.

III. cyklus Génia Přírody

II. cyklus Génia Přírody

Chléb náš vezdejší aneb Co skutečně potřebujeme k přežití na této pozemské úrovni

Naše moderní společnost žijící v přebytku, v domnění, že vše potřebné lze dovézt a koupit, ztrácí přirozenou schopnost sebezáchovy a potravinové soběstačnosti. Dříve zcela běžné praktické dovednosti se nevyučují, nepředávají nové generaci a upadají v zapomnění. Člověk jako jedinec se stává závislý na systému společnosti, který se ukazuje i přes všechny vymoženosti zranitelný,viz. události uplynulých měsíců. Stručně řečeno: „Peníze lze vytisknout, ale jídlo a další potřebné věci ne.“ Když selže z různých důvodů mezinárodní obchod, nebo obchod vůbec jako takový, zůstáváme odkázáni sami na sebe a na naše blízké okolí.

Proto je otázka „Co skutečně potřebujeme k přežití?“ namístě.

Každý přednášejí se pokusí na tuto otázku odpovědět dle svého zaměření s vědomím závislosti našeho života na přírodních zákonitostech. Tento rok rozšíříme přednášky i o praktické ukázky postupů a metod, jež je dobré znát i z hlediska potravinové soběstačnosti. Součástí tohoto prvního semináře bude praktická ukázka pečení chleba a jiných produktů, jež budou i k ochutnání. Zmíníme náležité pracovní postupy, ale i jaké přirozené suroviny použít. Pokud se to podaří, bude později k dispozici i videozáznam.

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Pavel Bičák, Vít Syrový, Magdalena Dobromila Staňková a Jan Mojžíš

Mlékem a strdím oplývající I.

Proto bychom neměli podléhat módním trendům, které zatracují tyto dary bytostných, ale naopak je s vděčností přijmout. Rozličné mléčné produkty totiž v budoucnosti mohou významně přispět k naší soběstačnosti. Na přednáškách se dozvíte o rozmanitých možnostech využití a zpracování mléka, jaké se používají byliny a další rostliny do mléčných produktů  a další souvislosti , které se týkají produkce  a využití mléka. Součástí semináře bude i praktická ukázka výroby sýrů, jež účastníci dostanou i k ochutnání. Tato ukázka bude ve formě videa po semináři dostupná všem posluchačům.

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Pavel Bičák, Vít Syrový, Magdalena Dobromila Staňková a Jan Mojžíš

Mlékem a strdím oplývající II.

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Pavel Bičák, Vít Syrový, Magdalena Dobromila Staňková a Jan Mojžíš

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Pavel Bičák, Vít Syrový, Magdalena Dobromila Staňková a Jan Mojžíš

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Pavel Bičák, Vít Syrový, Magdalena Dobromila Staňková a Jan Mojžíš

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Pavel Bičák, Vít Syrový, Magdalena Dobromila Staňková a Jan Mojžíš

I. cyklus Génia Přírody - možnost poslechu z archivu

Spirála života – trvalý koloběh bytostné činnosti v přírodě

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Pavel Bičák, Vít Syrový, Magdalena Dobromila Staňková a Jan Mojžíš

Vzduch, ether – magie proudění

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Pavel Bičák, Vít Syrový, Magdalena Dobromila Staňková a Jan Mojžíš

Oheň, sluneční záření – energie života​

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Pavel Bičák, Vít Syrový, Magdalena Dobromila Staňková a Jan Mojžíš

Voda – dar nesmírných hodnot

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Pavel Bičák, Vít Syrový, Magdalena Dobromila Staňková a Jan Mojžíš

Půda, nositelka života – přírodní síly, působící v živlu Země

Půda patřila vždy k váženému bohatství země, lidé si ji vážili a dokázali si cenit úrodné půdy a i půdy jako takové. Dnes se správný vztah k půdě vytrácí a mnohdy ztrácí při současném zacházení svou přirozenou kvalitu. Stává se z ní mrtvý minerální substrát pro průmyslové zemědělství. Přitom na život bohatá půda je pravým základem pro silnou a zdravou sklizeň. Je důležité poznat, co dělá půdu půdou a začít s ní takto pracovat.

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Pavel Bičák, Vít Syrový, Magdalena Dobromila Staňková a Jan Mojžíš

Poznávání zákonitostí přírody – cesta k soběstačnosti

Stále více lidí dochází k tomu, že nejjednodušší a nejsmysluplnější cesta k získání kvalitních a čistých surovin je začít opět přirozeným způsobem pěstovat rozličné plodiny apod. Přestože ne každý má k dispozici vhodnou zahradu či pozemek, tak nemálo bylinek i dalších plodin lze vypěstovat třeba na balkoně. Jelikož většina z dnešních lidí byla po dlouhou dobu odtržena od zkušeností dávných předků, jež přirozeně hospodařili, musíme se to proto opět znovu naučit. Důležitá je i vzájemná výměna zkušeností mezi sebou navzájem, jakož i rady v určitých ohledech zkušenějších pěstitelů. Chceme-li směřovat k soběstačnosti, je nutno získané suroviny též následně správně zpracovat. V úvodním semináři se zaměříme zejména na celkový rozhled, který napomůže k lepšímu uvědomění toho, co vše lze při vzájemné smysluplné spolupráci vyprodukovat a co tím získáme.

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Pavel Bičák, Vít Syrový, Magdalena Dobromila Staňková a Jan Mojžíš

Další semináře

Škola Svobody